Koncept dle Dr. Clarkové

English version here

Jak probíhá měření s FSCAN4?

Pomocí dvou elektrod, které pacient drží v rukou, jsou snímány všechny potřebné informace. Vlastnímu měření předchází individuální konzultace.

Kdy se měření s FSCAN4 a použití Ravo Rife Zapper nesmí použít?

Pokud je porušená kontinuita kůže (např. při otevřené ráně na dlani), při akutním kožním či podkožním zánětu na dlaních (neplatí pro předdefinované programy z plazmového generátoru nebo RaMaLoop), při těžké poruše ledvin a jater, u vážných psychiatrických onemocnění či epilepsii. Dále pokud jsou v těle přítomny kovové části (například kardiostimulátor nebo defibrilátor, totální endoprotéza, stenty či kovové svorky). Také během těhotenství, jelikož v těchto případech tato metoda nebyla vůbec zkoumána.

 Jaké jsou vedlejší účinky?

Výjimečně je průnik frekvencí při kontaktu v dlani vnímán jako nepříjemný. U zvláště citlivých jedinců nebo při dlouhodobém nedostatečném příjmu tekutin se mohou pozorovat přechodně detoxikační příznaky (hromadění balastních látek v těle, přechodné projevy typu virózy), což může být důkazem pozitivní odpovědi organismu, že dochází k očistě a regeneraci. Doporučuje se zvýšit příjem tekutin na 3,5 dcl/10 kg hmotnosti, odpočinek a konzultovat terapeuta.

 Jsou možná omezení v denním životě?

Nejsou známa.

 Jaká jsou rizika?

S přihlédnutím ke kontraindikacím nejsou známa.

 Jak se stane, že se do nás patogeny snadno dostanou?

Mikroskopickými trhlinkami ve střevech (nejčastěji se jedná o syndrom propustného střeva – „leaky gut syndrome“) či během dlouhodobého stresu. Dále narušením mikrobiomu, tj. souboru mikroorganismů a jejich genů uvnitř a na povrchu našeho těla toxickými látkami – těžkými kovy, aromatickými uhlovodíky či patogenními mikroby, případně špatně strávenými tuky, cukry, bílkovinami (tj. kvůli kvasným a hnilobným procesům ve střevě). Dále nedostatečným přísunem tekutin či nedostatečnou hygienou při běžných denních činnostech. Patogeny pak vstoupí do krevního nebo lymfatického oběhu a pak následně do orgánů – do jater a ledvin, imunitní tkáně, srdce, plic, průdušek, kůže či tukové tkáně, kde si tělo není schopno s patogeny zcela poradit.

Na čem záleží napadení organismu patogeny a jak k němu může dojít?

 1. Na vnímavosti jedince (na stavu imunity, genetických faktorech, věku, výživě, současných jiných chronických onemocněních, psychické odolnosti jedince a kvalitě mikrobiomu).
 2. Dále na zdroji nákazy (z člověka, ze zvířete, z vnějšího prostředí – nečištěná klimatizace, prašné nebo vlhké prostředí).
 3. Na typu přímého přenosu – může jít o nedostatečnou hygienu při doteku, líbání, pohlavním styku, pokousání, poškrabání či přenosu vzduchem. Perinatální přenos – porodním kanálem, např. u některých druhů streptokoků.
 4. Na typu nepřímého přenosu – kontaminovaným předmětem může být klika, záchodové prkénko, tyč v dopravním prostředku, peníze, nástroj při neodborném piercingu a dalším zdobení těla, infikovaná jehla narkomanů, hotelový pokoj.
 5. K přenosu může dojít i přes vzduch či vítr, ať už jde o uzavřené místnosti (kina, sály) či vzduch ve městě, případně přes vodu při plavání v rybníce (sinice, řasy).
 6. Skrze potraviny – častým zdrojem jsou maso, mléko, vejce či masné výrobky. Při přípravě jídla se může jednat i o křížovou kontaminaci: například krájení tepelně zpracovaného masa na prkénku, kde se předtím čistila zelenina přímo ze záhonu, na které zůstaly zbytky odrolené půdy s půdními bakteriemi, nebo naopak krájení zeleniny na nedostatečně omytém prkénku, na kterém předtím bylo zpracováváno syrové maso. Riziková je i příprava studených pokrmů bez dostatečné hygieny rukou.
 7. Skrze přenašeče, jako jsou komáři, mouchy či klíšťata. Může jít o kousnutí nebo mechanický přenos, kdy se přenašeč otře o potravinu.

Co jsou to „přátelské“ a „nepřátelské“ mikroorganismy?

Dlužno říci, že některé mikroorganismy, například jisté druhy laktobacilů a bifidobakterií, s naším mikrobiomem žijí v určité rovnováze – a my je nutně potřebujeme, protože jsou našemu zdraví velmi prospěšné.

Ale jiné, jako například herpes viry, adenoviry, plísně a paraziti (jako škrkavky, roupi, tasemnice nebo motolice) se k nám „nechovají hezky“. Ochuzují nás o živiny ze stravy a náš organismus pak celkově chřadne a vyčerpává se.

Co dalšího neviditelného nám škodí a přitom to najdeme úplně všude?

Například aflatoxin, což je velmi toxický mykotoxin a daří se mu ve vlhkém a teplém prostředí, jako jsou igelitové nebo celofánové obaly potravin. Tento jed výrazně snižuje imunitu a přitom se nachází například v různých ořeších, semínkách, obilovinách, v chlebu nebo pečivu, těstovinách, džusech, v porušeném (i padaném) nebo přezrálém ovoci a zelenině. Na potravinách může být jeho přítomnost poznat, ale také nemusí. Je prokázáno na zvířatech, a odborníci klasické medicíny to potvrzují, že kvůli své mimořádné toxicitě významně spolupůsobí při vzniku rakoviny u lidí. Může zasáhnout celý organismus, zvláště játra u oslabených jedinců.

Jaký je rozdíl mezi frekvenční a univerzitní medicínou?

 • v  Univerzitní medicína (Evidence-based medicine) měří a vyhodnocuje především strukturální změny biologického materiálu – zkoumá tkáň, krev, sérum, moč, nálezy na sonografii, RTG, MRI, CT a podobně. Toto však můžeme považovat pouze za „vrchol ledovce“, protože jemná nerovnováha u funkčních potíží se ve výsledcích běžných testů velmi často vůbec neukáže. Je to dáno tím, že ji náš organismus neustále vyrovnává, což se ovšem děje za cenu neúměrné zátěže celého organismu. Funkční potíže (bolesti na hrudi, bolesti břicha, bolesti hlavy, únava) – jedná se o situace, kdy jsou vaše laboratorní výsledky a závěry vyšetřovacích metod v pořádku, ale náš organismus je přesto ve stavu významného přetížení a potíže snižují kvalitu života.
 • Ve frekvenční medicíně měříme frekvence patogenů (počet kmitů za minutu) – jde o funkční změny – „to, co je pod hladinou moře“, to znamená příčinu. Takže postižení existuje, ale nedá se ještě pomocí metod klasické medicíny změřit. Toto je alternativa k odstraňování příčin nemocí, nikoliv jen příznaků. Oba dva přístupy nelze srovnávat. Jsou to zásadně dva různé aspekty pohledu na diagnostiku a zdraví jedince, které je ale možné kombinovat.
 • Dále také připusťme, že pro jednotlivce může mít velký význam to, co poznává jen on sám, co možná i vzdoruje vědeckému poznání, ale odpovídá uvědomování a životním zkušenostem jedince. Je to unikátní informace.
 • Chceme žít život, který stojí za to, vnést do svého života více klidu, uvolnění, nadhledu a důvěry. Pak na pořad dne přichází tzv. ,,Integrativní medicína“, kam patří samozřejmě mimo jiné i koncept dr. Huldy Clarkové.
 • Tyto přístroje – FSCAN4, RaMaLoop, Zapper a plazmový generátor se používají po celém světě. Rozhodně nejsou všelékem, ale jsou z mnoha metod alternativní medicíny další významnou možností.
 • Je známo mnoho případů v naší praxi, kdy tato metoda pomohla tam, kde klasická medicína již dlouhodobě nepomáhala – funkční obtíže, zmírnění utrpení a bolestí s následným zlepšením kvality života, což bylo z pohledu klasické medicíny nepochopitelné.
 • Účinnost konceptu dr. Huldy Clarkové je podložena zkušenostmi a neoficiálními zprávami z praxe.

Jaké přístroje se používají pro harmonizaci organismu?

 1. Super Ravo Zapper – je laboratorní experimentální přístroj – generátor přesných kmitů obdélníkového tvaru, který způsobuje rozpad patogenů. Zapper pracuje na principu tzv. zpětné vazby. Biofrekvenční proudy se v tomto případě aplikují kontaktně přes kůži dotykem dvou válcových ručních elektrod a případně jedné nožní elektrody.
 2. Plasmový generátor RPZ 14 – plazmový generátor pomocí trubice naplněné vzácnými plyny pod přesným tlakem vyzařuje do svého okolí elektromagnetické pulsy určitého tvaru a intenzity (RTG záření a ani jiná záření nejsou tímto přístrojem vysílána). Dochází k vzájemné biorezonanci frekvencí vysílaných z přístroje a mikroorganismů v těle. Po určité době dochází k jejich selektivnímu odstranění z organismu vlastním organismem, tj. organismus pomáhá sám sobě. Aplikace je v tomto případě bezkontaktní.
 3. RaMaLoop: „Radiomagnetická smyčka“ – je revolučně inovovaný experimentální přístroj, který má podobnou funkci jako plasmový generátor. Funguje jako přídatné zařízení k Zapperu a způsobuje bezkontaktní likvidaci patogenů na principu frekvenční metody. Vytváří kolem své rámové cívky („antény“) impulsní střídavé magnetické pole.

Video

TREPKA VELKÁ (Paramecium caudatum) Princip působení frekvencí
https://www.youtube.com/watch?v=rHJXBLuqh60

Trepka velká se během aplikace frekvencí sinusových vln změní z aktivní a volně se pohybující buňky na neaktivní, rozpustí se a zmizí.

Z videa vidíme, že během tohoto procesu se buněčná membrána začne napínat, až praskne. Obsah buňky se vylije do tkáně, což aktivuje určité druhy bílých krvinek. Ty tento materiál do sebe zapracují tak, že vytvoří látky bílkovinné povahy nebo nové protilátky, které organismus momentálně potřebuje pro svoji imunitu. Takto organismus přirozeně pomáhá sám sobě.

 

Dr. Marie Štefanová, 2020

AltheaPrague, s. r. o.

Krkonošská 5, 120 00, Praha 2

Pro další informace: tel.: +420 725 762 937 www.altheaprague.czKONTAKT

AltheaPrague, s. r. o.
Krkonošská 5
120 00 Praha 2
tel.: +420 725 762 937
e-mail: zc.eugarpaehtla@ecpecer

 

Mapa webu
 

© AltheaPrague, s. r. o., 2011+