Metabolic Balance®


(English version here)

Co je Metabolic Balance®?

Metabolic Balance® je prověřený výživový program zaměřený na zlepšení látkové výměny tuků, cukrů a bílkovin, tedy na kompletní oživení a ozdravení Vašeho těla včetně léčby a prevence civilizačních nemocí (jako například cukrovky, vysokého krevního tlaku)

Metabolic Balance® není drastickou dietou, při které budete trpět hladem a jíst neoblíbená jídla, stejně tak není dietou, při které je nutné usilovně sportovat nebo užívat potravinové doplňky nebo proteinové prášky

Metabolic Balance® poskytuje osobní jídelní plán ušitý na míru Vašemu tělu z běžně dostupných potravin. Potraviny jsou vybrány na základě výsledků podrobného lékařského vyšetření a rozboru krve tak, aby dodaly Vašemu tělu potřebné živiny a správně nastartovaly zdravé procesy Vašeho organismu.

Výživový program Metabolic Balance® se skládá celkem ze čtyř fází, a to z fáze přípravné, přísné, přechodové a udržovací. Je pouze na Vás, jak dlouho program potrvá a co bude  Vaším cílem (snížení hmotnosti, nebo snížení léků na vysoký krevní tlak nebo cukrovku atp.). Regulace hmotnosti však není jediným přínosem programu. Vaše tělo díky vhodným zdrojům živin a jejich správnému množství nastartuje ozdravné a regenerační procesy a začnete se cítit lépe i na psychické a emocionální rovině.

Program je podložen lékařskou studií, která proběhla v Německu a její výborné výsledky byly publikovány v renomovaném lékařském časopise –  Journal of Nutrition and Metabolism.

V čem je Metabolic Balance® jedinečný?

 • ŽÁDNÝ JO-JO EFEKT

Podle našich zkušeností ve srovnání s jinými programy na hubnutí dochází v dlouhodobém horizontu ke zvýšení hmotnosti pouze o 10 až 20 % z množství zhubnutých kilogramů. Při dodržování našich pravidel se zbavujete pouze tukové tkáně a neztrácíte svalovou tkáň.

 • ŽÁDNÉ VEDLEJŠÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY nebo úbytek svalstva
 • ŽÁDNÉ HLADOVĚNÍ, hubnete během dne, i když spíte

V průběhu programu nedochází k hladovění, ani při pětihodinových až sedmihodinových pauzách mezi třemi jídly denně.

 • UŽ ŽÁDNÉ POČÍTÁNÍ KALORIÍ

Váš jídelní plán je zpracován počítačovým programem a obsahuje vypočtené množství jednotlivých potravin, odpadá tedy složité počítání kalorií a joulů. Potraviny jsou vybrány a propočítány podle glykemické nálože („glycemic load“), což je mnohem přesnější údaj než pouze údaj o kilokaloriích, Joulech nebo glykemickém indexu (GI). Vaším úkolem je navážit vybrané potraviny, a to přesně.

 • ŽÁDNÁ CELOŽIVOTNÍ DIETA

V Metabolic Balance® nejde o “celoživotní dietu”. Přísná fáze trvá obvykle několik týdnů až několik měsíců. Záleží pouze na tom, jaký individuální cíl si zvolíte. Poté pozvolna přecházíte dalšími fázemi programu k širokému spektru potravin a částečně k normálnímu stravování se znalostí našich unikátních pravidel.

 • ŽÁDNÝ SPORT ANI FYZICKÁ NÁMAHA

Prvních 14 dní se organismus adaptuje na zásadní změnu metabolismu, proto se nedoporučuje podávat extrémní fyzické výkony. Běžné pohybové aktivity není nutné nijak omezovat. Naopak, v krátké době budete mít více energie než před započetím programu a můžete ještě dále zvyšovat svoji pohybovou aktivitu a vrátit se nebo „oprášit“ Vaše sportovní aktivity. Důraz by měl být kladen především na pravidelnost a dlouhodobou udržitelnost Vámi zvolené pohybové aktivity – tedy na radost z pohybu, nikoliv na výkon samotný.

 • OŽIVENÍ VAŠICH SMYSLŮ

Dle našich zkušeností se u mnohých klientů navracejí přirozené chutě a snášenlivost potravin, ke kterým měli dříve averzi, alergii nebo se po nich necítili jednoduše dobře. Váš jídelníček se stane chuťově pestřejším, zdravějším a voňavějším.

 • PROGRAM OBECNĚ SLOUŽÍ PRO ÚČELY ZLEPŠENÍ PŘÍJMU POTRAVY, PRO REGULACI VÁHY NEJEN DOLŮ ALE I NAHORU

Vaším cílem v našem programu nemusí být pouze váhová redukce. Program lze vhodně využít a připravit i pro případ potíží s příjmem potravy nebo naopak potřebou dodatečné kilogramy získat.

 • ZLEPŠENÍ IMUNITY

Pozorujeme zlepšení obranyschopnosti proti zánětům v těle, především horních cest dýchacích, trávení a kožních potíží.

S čím Vám Metabolic Balance® pomůže?

Metabolic Balance® léčebně ovlivňuje především chronické nemoci a symptomy, jako jsou:

 • Nadváha a obezita, nízká hmotnost,
 • Jednoduše zjistit, jaké potraviny Vaši osobnost podporují
 • Cukrovka,
 • Vysoký krevní tlak,
 • Opakované záněty
 • Chronická únava,
 • Bolesti hlavy,
 • Dušnost,
 • Otoky končetin,
 • Vysoká hladinu tuků a cholesterolu v krvi,
 • Zácpy a průjmy,
 • Plísňová onemocnění,
 • Bolesti kloubů,
 • Kožní potíže (včetně akné a alergických projevů),
 • Nespavost,
 • Deprese a další obtíže.

Všechny tyto obtíže lze pomocí Metabolic Balance® léčit nebo alespoň znatelně zmírnit. Mnohdy lze díky působení Metabolic Balance® programu při jeho dodržování i zredukovat nebo vysadit chronicky užívané léky (hypertenze, cukrovka, alergie). Lidé se stávají spokojenějšími, radostnějšími a výkonnějšími a zvyšuje se i jejich sebevědomí.

Jak probíhá Metabolic Balance® v AltheaPrague?

„Všemi fázemi Vás budu doprovázet tak, abyste pak následně mohl(a) pokračovat sám(a). Od první schůzky se budeme společně věnovat kontrole a propracovávání pravidel programu. Po předání Vašeho jídelního plánu už budete připraven/a se do životní změny pustit a spolu již pouze dokreslíme konkrétní doporučení. Při této práci využívám svých lékařských a také psychoterapeutických zkušeností, prozkoumáváme společně Váš vztah k jídlu na psychologické rovině, stres, Vaše potřeby, úctu nebo neúctu k sobě samému ve smyslu ve smyslu mimo jiné i sebepoškozování jídlem atp.“

MUDr. Marie Štefanová

Úvodní nezávazný informativní pohovor a 1. Přípravná fáze

Informativní pohovor trvá přibližně 45 až 60 min. Spočívá v pohovoru na téma, co všechno máte za přání změnit ve svém životě a Vaše priority, prozkoumáme Vaši motivaci k této konkrétní změně a vysvětlíme si, jakým způsobem Metabolic Balance® může pomoci zrovna Vám. Na úvodním pohovoru si dále stanovíme Váš individuální cíl, který mívá zpravidla podobu cílové hmotnosti, které chcete dosáhnout. Z tohoto důvodu se obvykle věnujeme Vaší hmotnosti, při které jste se v minulosti cítil/a dobře. Tím se snažíme přiblížit k tzv. Body Fat Set Point, což je geneticky kódovaná hmotnost, pod jejíž hranici bychom se neměli dostat.

Pokud se rozhodnete do programu vstoupit, tak na druhém setkání proběhne kompletní lékařské konzultace (pohovor a vyšetřeníanamnéza a vztah k jídlu, stres, předchozí snahy o snížení hmotnosti nebo regeneraci organismu, hmotnost, výška, změření těla, krevní tlak, alergie a averze na potraviny, základní fyzikální vyšetření, léky, pohybové aktivity, zubní prohlídky, apod.). Předání a podpis smlouvy mezi poradcem a klientem. Předání žádanky na odběr krve).

Pokud jste byl/a vyšetřen/a u lékaře v posledním roce nebo se léčíte na nějakou nemoc, je vhodné si s sebou přinést důležité lékařské zprávy. Po vytvoření celého vstupního reportu včetně laboratorních výsledků je vše zasláno do Institutu metabolic balance® v Německu, odkud obvykle v krátké době obdržíme Váš individuální jídelní plán.

Poté už záleží jen na Vás, kdy s programem začneme. Je důležité si první den „D“ pečlivě naplánovat.

Přípravná fáze

Přípravná fáze trvá 2 dny a slouží k lepší adaptaci na následnou přísnou (hubnoucí) fázi programu. Během této přípravné fáze Vám dále bude doporučena některá z vhodných metod pročištění, která dále zlepší Vaši adaptaci na průběh celého programu.

Přísná fáze

Přísná fáze Metabolic Balance® trvá tak dlouho, dokud nebude splněn Váš cíl. Obvykle od 2 týdnů do několika měsíců.

Váš jídelní plán bude sestaven z mnoha různých kombinací doporučených jídel a příloh a je pouze na Vás, z jakých potravin si jídlo sestavíte. Kombinace chutných jídel si budete vytvářet podle toho, na co máte chuť a jaké kvalitní potraviny jsou aktuálně dostupné. Obvykle je seznam potravin velmi široký, a proto doporučujeme vyzkoušet co nejvíce kombinací. Nemusíte mít velké starosti s tím, jak zvládnout jídelníček v průběhu pracovního dne. Jídlo si můžete připravit do práce na několik způsobů. V prvních 14 dnech se nepoužívají žádné oleje.

Odlehčená přechodová fáze

Po naplnění Vašeho cíle přichází příjemný čas ustálení Vaší hmotnosti nebo zdravotního stavu. Řízeně budete týdně zkoušet další nové potraviny, navyšovat porce a sledovat, jak na Vás tyto změny působí. Cílem je stabilizace Vaší hmotnosti či stanoveného cíle a postupně kontrolovaně  rozvolňovat pravidla.

Udržovací fáze

V závěrečné fázi již jíte potraviny, na které máte spontánně chuť, a které nebyly ve Vašich sezamech potravin. Máte již organismus dobře nastaven na vhodné stravovací návyky. Tato fáze v podstatě nikdy neskončí. Může být v průběhu Vašeho života krátkodobě přerušena opětovným přechodem do přísné fáze, například kvůli nevhodnému výkyvu v životosprávě nebo v rámci periodické regenerace organismu v průběhu Vašeho života. Následně máte také možnost přijít na kliniku na mimořádnou konzultaci, kdykoli uznáte za vhodné, kdykoli pocítíte, že by vaše úspěchy s metabolic balance byly ohroženy.

Jak je program Metabolic Balance® propojen s medicínou?

„Metabolic Balance® považuji za kvalitní výživový program pro osoby, které se chtějí zaměřit na prevenci výše uvedených nemocí nebo prostě jen na zjištění potravin, které 100% podporují jejich organismus. Dále je vhodný pro lidi, kteří potřebují mít v životě svojí „mapu“ s  určitými pravidly a mantinely. Cílem primární prevence je omezit vznik onemocnění nebo alespoň oddálit vznik nemoci u jedinců s dědičnými sklony, a kteří se vůbec na nic neléčí a nemají zdravotní potíže. Obecně se snažíme o snížení vlivu rizikových faktorů jako je přejídání, nepravidelný stravovací režim, velký přísun tučných a sladkých pokrmů, nevhodného zacházení se stresem a zároveň o zvýšení vlivu faktorů projektivních (zdravý životní styl, dobrá rozhodnutí, vzdělávání, posilování motivace s uvědomováním si konkrétní situace atd.). V programu Metabolic Balance® proto považuji za nezbytně důležité prozkoumat s klientem, proč a jakým způsobem může snížit jeho konkrétní rizikové faktory vzniku onemocnění. Aktivní přístup pacienta je zcela nezbytný. Naše současná společnost je nastavena velmi na „výkon“. Náš organismus má po velmi dlouhou dobu ohromnou kompenzační schopnost na funkční rovině (tj. kdy klasická medicína nic nediagnostikuje, ale v různých aspektech života se necítíme dobře), když se k němu kvůli „různým okolnostem nechováme“ dobře.

Podstatou sekundární prevence, kdy nemoc již vznikla, je vhodná včasná diagnostika a léčba. Pomocí Metabolic Balance® lze zabránit dalšímu vývoji mnohých onemocnění – docílit jejich stabilizace (nemoc se nezhoršuje), v některých případech lze dosáhnout dokonce vyléčení časných stádií nemoci. Obvykle se dávka užívaných léků krok za krokem snižuje. V případech obvykle kontaktujeme i specialistu klienta (například endokrinologa, kardiologa). I zde je důležitá informovanost populace a její znalost specifických rizikových faktorů a časných příznaků poruch zdraví.

Terciární prevence je zaměřena na pacienty v rozvinutém stádiu onemocnění a na snížení četnosti komplikací. Cílem terciární prevence je omezení dalšího zhoršování onemocnění (rozvoj tukových plátů v tepnách, postižení nervů při cukrovce), a vzniku komplikací jako jsou například opakované cévní příhody (infarkty, mrtvice), bolesti, vyčerpání, ztráta soběstačnosti (upoutání na lůžku, amputace končetiny, diabetická noha aj.). Do její náplně také spadá léčba pomocí Metabolic Balance®, běžná lékařská léčba konkrétních zdravotních potíží a rehabilitace se snahou navrátit pacienta co nejvíce do běžného života společně se snahou o udržení co nejlepší možné kvality života.“

MUDr. Marie Štefanová

Odkud přišel osvědčený systém Metabolic Balance® ?

Zakladatelem výživového programu Metabolic Balance® byl Dr. Funfack z Isenu v Německu, odborník v oboru interního lékařství, který rozpracoval tento nutriční systém společně s dalšími lékaři, nutričními terapeuty a biochemiky přírodní medicíny. Rozvíjel tento vysoce efektivní systém od 90. let minulého století a od roku 2001 byl zván jako školitel nových poradců po celém světě. Základním principem metabolic balance® je vyladit správné množství potravin, v nich obsažený poměr různých živin, načasování příjmu potravy a tím úprava metabolismu (nejen krevního cukru, ale i inzulínu, glukagonu a dalších hormonů v těle). Účinky metabolic balance® programu byly zdokumentovány v rozsáhlé nezávislé německé studii uveřejněné v lékařském časopise Journal of Nutrition and Metabolism. Dr. Funfack vystupoval na mezinárodních kongresech zabývajících se výživou po celém světě. V srpnu 2011 také v České republice, na brněnském kongresu INDC (International Nutrition and Diagnostics Conference).

Kdy není Metabolic Balance® vhodný?

 • Nízká motivace – pokud chcete vyhovět tlaku okolí nebo si nejste jistí sami sebou,
 • Těhotenství a kojení,
 • Užívání některých léků, které ovlivňují psychiku (některá psychofarmaka) a jiné stavy spojené s psychickou labilitou,
 • Těžké poruchy ledvin, jater, srdce a plic, choroby s celkově velmi špatnou prognózou.

Co je to jídelní plán?

Jídelní plán je potravinový itinerář, který je vypracován pomocí softwaru (v některých specifických případech i ručně odborníkem) na základě kombinace lékařského pohovoru, vyšetření a výsledků laboratorních hodnot a ajurvédské typologie. Tento individuální jídelní plán Metabolic Balance® bude Vaším pomocníkem v průběhu všech 4 fází a pak i v průběhu dalšího života.

Jídelní plán obsahuje srozumitelné kroky a pravidla a hlavní a doplňkový seznam potravin. Ve 3. fázi je seznam rozšířen a obohacen o další potraviny. Jídelní plán Vás seznámí s tím, jak si příjemně a bezpečně dopřát občas i některé lahůdky, které by mohly běžným způsobem působit rušivě na dosažené úspěchy během Metabolic Balance®, nebo které obvykle způsobují různé trávicí potíže.

Je možné nechat vypracovat pouze jídelní plán, aniž by člověk chtěl vstoupit do programu?

Ne. Pracujeme pouze na profesionální úrovni a samotný jídelní plán, bez počátečního vedení odborníkem, by neměl požadované efekty.

Jaká je garance kvality odbornosti a péče poradce?

Každý poradce Metabolic Balance® musí projít základním výcvikem zakončeným certifikovanou zkouškou, pravidelně se musí vzdělávat a má uzavřenou licenční smlouvu o spolupráci se zástupkyní Metabolic Balance® pro Českou republiku. Klient na druhém pohovoru dává souhlas s tím, že může být kontaktován z Institutu Metabolic Balance® v Německu a dotazován na kvalitu péče poskytovanou jeho poradcem.

Co vše je a není zahrnuto v ceně programu a jaké jsou platební podmínky v AltheaPrague?

Jednotlivé balíčky a jejich obsach naleznete zde (klikněte zde)

V AltheaPrague je možno platbu provést formou zálohy na druhé konzultaci a doplatku na třetí konzultaci. Je však možné dohodnout individuální splátkový plán. Je možné platit v hotovosti nebo převodem na účet.

 

https://de.metabolic-balance.com/
KONTAKT

AltheaPrague, s. r. o.
Krkonošská 5
120 00 Praha 2
tel.: +420 725 762 937
e-mail: zc.eugarpaehtla@ecpecer

 

Mapa webu
 

© AltheaPrague, s. r. o., 2011+