Naše filozofie a know-how

(English version here)

Naše filozofie čerpá z psychosomatické medicíny. Ta vychází ze skutečnosti, že příčiny zdravotních problémů neodpovídají vždy potížím, kterými se nemoc projevuje navenek. Naším cílem proto není léčit příznaky, ale snažit se nalézt a odstranit příčinu nemoci.

Náš způsob léčby je zaměřen na maximální zlepšení kvality života. Klademe velký důraz na komplexní přístup k péči a její kvalitu podloženou našimi odbornými znalostmi i praktickými zkušenostmi získanými u nás i ve světě. Využíváme přírodní léčebné metody i moderní technické vybavení na nejvyšší úrovni. Čerpáme ze zkušeností starých mistrů a zároveň sledujeme nejnovější poznatky současné vědy, které mohou podpořit vaše zdraví.

Pokud na svůj zdravotní nebo psychický problém už sami nestačíte, pomůžeme vám. V rámci celého spektra našich služeb klademe vždy důraz na individuální přístup, který se nám osvědčil již na začátku 90. let. V našem pojetí nehraje roli, zda přijdete na ošetření malé jizvy, jste smutní ze ztráty někoho blízkého nebo máte dlouhodobé potíže s chůzí. Čeká-li vás například nutný operační zákrok, je před ním v některých případech možné organismus pomocí našich metod posílit, nebo se operaci i zcela vyhnout. Vždy se vám budeme věnovat naplno a pod jednou střechou.

Lidé z různých koutů světa mají podobná přání. My směřujeme k všestrannému posílení člověka, k přispění k pocitu štěstí a duševní pohody, což jsou potřeby, které přesahují hranice států, kultur i náboženství.

Věda a univerzitní medicína neuznávají práci s některými postupy v rámci přírodní medicíny ani jejich medicínský význam a použití. Je to z důvodu, že chybí důkazy ve smyslu univerzitní medicíny (Evidence-based medicine). Rozumíme tomu tak, že poznávat to, co objektivně platí pro skupinu zprůměrovaných jednotlivců, je samozřejmě nesmírně důležité pro určité medicínské obory. Ale i toto má však své meze, zvláště v oblasti prevence a zlepšení zdravotního stavu, udržení a prodloužení života, i zmírnění utrpení – bolestí. Každý člověk je jedinečnou bytostí.

Dle Hippokratovy přísahy pro lékaře platí: „Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.“
KONTAKT

AltheaPrague, s. r. o.
Krkonošská 5
120 00 Praha 2
tel.: +420 725 762 937
e-mail: zc.eugarpaehtla@ecpecer

 

Mapa webu
 

© AltheaPrague, s. r. o., 2011+