Skupinová psychoterapie

Skupinová psychoterapie disponuje možnostmi, které v individuální terapii nenajdete. Hlavním zdrojem jsou sami členové skupiny. Každý do skupiny přináší svou osobnost, celou svou historii, zkušenosti, radosti i starosti, které ve svém životě prožil. Ve skupině se utváří dynamika a jedinečná atmosféra. Je to originální koktejl, který nám umožňuje lépe vidět sebe a své životy, uvědomit si nové souvislosti a získat nové zkušenosti s druhými lidmi.

Ve skupině můžeme díky osobnostní nebo fyzické podobnosti (obrazně řečeno) potkat někoho ze svého okolí nebo zahlédnout sami sebe, jako bychom se dívali do zrcadla. Prostřednictvím dialogu a různých terapeutických technik (psychodrama, vztahové konstelace, arteterapie) se ve skupině rozvíjí uvědomění si podobností i odlišností, hranic a splynutí (kdy ztrácíme svoji vnitřní pevnost). Díky tomu jsme schopni zaměřit a lépe objevovat svá „tmavá místa“, tedy více se sami v sobě vyznat.

Stává se, že nerozumíme lidem anebo sobě, proč se stalo to či ono. Poznáváním druhých a zákonitostí v lidských vztazích lze dojít k pochopení důležitých věcí, které mohou mít zásadní vliv na náš další život.

Důvodů a podnětů k účasti v naší psychoterapeutické skupině je nespočet…

Pro koho je skupinová psychoterapie vhodná?

  • pro ty, kteří si chtějí více porozumět
  • pro ty, kteří chtějí více porozumět druhým
  • pro ty, kteří se opakovaně dostávají do situací, které jim škodí
  • pro ty, kteří se stydí a potřebují se naučit otevřenějšímu chování a jednání
  • pro ty, kterým jejich okolí často říká, že žít s nimi není jednoduché
  • pro ty, kteří se dostali do svízelných životních situací a neví, jak dál
  • pro ty, kteří jsou prostě zvědaví a hledají odpovědi na své otázky

Co lze ve skupinové terapii najít?

Podporu, radu, učení sdílením přenesené zkušenosti od druhých, získání naděje a energie jít dál, nové informace a uvědomění si, kdo jsem a kde jsou mé hranice.

Co ve skupinové terapii najít nelze?

Garanci univerzálního receptu na každou životní situaci.

„V životě není nic nesmyslné. Není nic, co by se stalo bez důvodu. Mnohé nesmyslně vypadá proto, že tomu nerozumíme, ale všechno, co se děje, má smysl. Všechno! I to, co se stalo teď. My ten smysl ještě neznáme, ale jednou ho poznáme. Možná brzy, když ho budeme hledat.“

J. M. Simmel
KONTAKT

AltheaPrague, s. r. o.
Krkonošská 5
120 00 Praha 2
tel.: +420 725 762 937
e-mail: zc.eugarpaehtla@ecpecer

 

Mapa webu
 

© AltheaPrague, s. r. o., 2011+